Křehká Krása 2020

Děkujeme za návštěvu!

Informace pro vystavovatele

Zveme všechny sklářské a bižuterní firmy k účasti na Křehké kráse 2020. Loňský ročník navštívilo přes 12 000 návštěvníků a výstava měla velmi dobrý ohlas u publika i odborné veřejnosti.

Cena plochy a stánku je mimořádně výhodná vzhledem k partnerství v tomto projektu. Prezentační prodejní stánky lze spojit s předváděním výroby.

Konečný termín přihlášek je 30. června 2020. Přihlášky posílejte Ing. Milanu Kohoutovi.

Nabídka stánků   Nabídka komponent   Přihláška

Kontakty

Milan Kohout

Milan Kohout

organizace

602 427 582

Radka Havlová

Radka Havlová

informace

732 174 395

Partneři